Wet lasers

Verandering in wet- en regelgeving omtrent laseren

Minister Schippers van Volksgezondheid sinds 2016 bezig om de wet- en regelgeving omtrent bevoegdheid voor het gebruik van laserapparatuur aan te passen. Wat betekent dit? Momenteel mag iedereen zonder hiervoor een opleiding of relevant beroep voor te beoefenen behandelingen aanbieden met laserapparatuur. Hierdoor zijn er in Nederland veel gedupeerde consumenten die veelal blijvende schade ondervinden aan hun huid.

Wanneer de wet- en regelgeving aan wordt gepast mogen alleen nog artsen, dermatologen en huidtherapeuten laserapparatuur inzetten voor behandelingen. Deze beroepsgroepen hebben de nodige medische kennis en zijn instaat om te anticiperen op de gevaren die het behandelen met laserapparatuur met zich mee kan brengen. Ook huidtherapeuten zullen dan een BIG registratie krijgen net zoals artsen. 

Bij de aangesloten praktijken zijn enkel huidtherapeuten in dienst die zijn opgeleid met goede kennis omtrent het laseren, waardoor u verzekerd bent van een bevoegde en juist geschoolde behandelaar.